קפריסין
Routes: 22

קפריסין, האי השלישי הגדול ביותר בים התיכון, הוא פרדיס לאוהבי הטבע עם חופיו המרהיבים, הריו המחוספסים וכרמיו המקסימים, שמציעים הזדמנויות רבות לטיולי שטח, צפיה בציפורים וטעימת יינות. ההיסטוריה העשירה שלה נמשכת למעלה מ-10,000 שנה, ומציגה אתרים ארכאולוגיים מרשימים כמו ערי הממלכה העתיקות של פפוס וסלמיס, ואתרים מוכרים כמורשת עולמית של אונסק"ו כגון הכנסיות המצוירות של טרודוס. הסצנה הקולינרית של האי היא תערובת זוהרת של השפעות יווניות, טורקיות ומזרח תיכוניות, עם מנות כמו הלומי, מוסקה וסובלאקי שמלבלבות את חיך המבקרים. קפריסין מציעה מגוון פעילויות לנופש, מהפינוקים באתרי הנופש המרהיבים של איה נפה ולימסול עד חוויות ביקור בכפרים המסורתיים כמו לפקרה. לבסוף, המזג החמים והכנסת אורחים של תושבי קפריסין מוסיפים לקסם של האי, מה שהופך אותו ליעד שבו ההיסטוריה, הטבע והתרבות מתמזגים לתערובת בלתי נשכחת.

Languages: HE, RU

Own

Платрес, Livadia, Пелендри
"Enchanting Cascades of Cyprus: Discovering the Beauty of Kaledonia Waterfall, Mount Olympus, Artemis Trail, Madari, and Indulging in a Memorable Feast at Symposio Restaurant in Pelendri" of Apr 30, 2023

Travelling along the Caledonia Trail in Cyprus is filled with enchantment and natural beauty. As you venture towards the waterfall and descend through the forested paths, you'll be captivated by the stunning Artemis Trail that awaits you after completing the Caledonia route.

The Artemis Trail is a magnificent path that leads you to the breathtaking beauty of nature. With every step, you'll be immersed in picturesque landscapes and surrounded by the serenity of the surroundings. It's a trail showcasing Cyprus's splendour, offering glimpses of its diverse flora and fauna.

One of the highlights of the journey is reaching the summit of Mount Olympus. Standing proudly, the peak of Mount Olympus offers panoramic views that are truly awe-inspiring. It's an experience that connects you with the grandeur of nature and reminds you of the wonders Cyprus has to offer.

To fully appreciate your hiking adventure, it's essential to familiarise yourself with the abbreviations of the hiking routes. This knowledge not only allows you to navigate the trails efficiently but also opens doors to experience the modern life and cultural offerings of the island. You'll have the opportunity to discover vibrant towns, engage with locals, and immerse yourself in the rich tapestry of contemporary Cyprus.

After exploring the wonders of the Caledonia Trail and enjoying the beauty of Artemis Trail and Mount Olympus, consider embarking on the third shaded hike, Madaris. This trail provides another exceptional hiking experience, allowing you to delve deeper into Cyprus' natural treasures.

Following your outdoor adventures, a delightful treat awaits you in the idyllic village of Pelendri. Here, you can indulge in a leisurely and satisfying meal at Symposio Tavern, which pays tribute to medieval knights and preserves their memory. The tavern offers a delightful culinary experience, where you can savour unique dishes that have found their place in the gastronomic heritage of Cyprus.

Finally, continue your journey to Platres, a town built by the English with its iconic red brick architecture and a vibrant culture that celebrates lavender, pubs, and bars. Explore the town's charming streets, experience the unique atmosphere, and immerse yourself in the cultural richness of this delightful destination.

In summary, travelling the Caledonia Tail allows you to embrace the wonders of nature, indulge in delectable cuisine, and immerse yourself in the cultural heritage of Cyprus. It's a remarkable journey that combines natural beauty, historical influences, and modern pleasures, leaving you with treasured memories of your time on the island.

Платрес
The Millomeris Waterfall Trail and the Milia Medieval Bridge Trail in Pano Platres of Apr 29, 2023

The Millomeris Waterfall Trail and the Milia Medieval Bridge Trail are popular hiking trails in Cyprus that offer a unique and memorable experience, especially during the early morning hours.

Starting with the Millomeris Waterfall Trail, you might begin your hike as the sun rises, casting a soft and warm glow on the surrounding mountains and forests. The trail is in a lush and verdant landscape, with dense vegetation and towering trees lining the path. As you walk, you'll hear the soothing sound of water flowing nearby, and you might catch glimpses of small streams and ponds that dot the landscape.

As you continue along the trail, you'll eventually reach the main attraction: the Millomeris Waterfall. The waterfall cascades down a rocky cliff face, sending a mist that adds a mystical quality to the surroundings. The early morning light filters through the trees, casting the waterfall and its surroundings in a soft, golden glow that is truly breathtaking.

Moving on to the Milia Medieval Bridge trail, the early morning hours offer a different atmosphere. The trail winds through a rugged and rocky landscape, with cliffs and deep valleys stretching out in all directions. The track is dotted with ancient ruins and landmarks, including the Milia Medieval Bridge, which dates back to the 14th century.

As you hike through this rugged terrain, the early morning light creates dramatic shadows and highlights, adding depth and texture to the landscape. You might also catch glimpses of wildlife, including birds of prey and other active animals, during the more incredible hours of the day.

Overall, hiking these trails during the early morning offers a unique and unforgettable experience, with stunning natural beauty and a sense of tranquillity that is hard to find elsewhere.

Kouklia, Писсури, Прастио, Платрес
A road trip in Kouklia, Pissouri, Prastio, Pano Platres of Apr 28, 2023

A road trip from the airport in Paphos to the Kallithea Inn in Platres Trodos via Aphrodite Rocks, Pissouri Village, the Prastio-Avdhimos Waterfall Trail is a journey that offers a diverse range of experiences and sights.

First, you'll visit Aphrodite Rocks, a stunning coastal area that is said to be the birthplace of the goddess of love and beauty, Aphrodite. You can dip in the clear, turquoise waters or relax on the beach and enjoy the views.

Next, you'll head to Pissouri Village, known for its excellent wine and cuisine. You can sample some local wines and try some delicious traditional dishes, such as grilled meats, fresh seafood, and handmade pastries.

Afterwards, you'll take a scenic drive to the Prastio-Avdhimos Waterfall Trail, where you can hike through the low-growing shrubs of juniper and enjoy the breathtaking views of the waterfall canyon at sunset. This is an excellent opportunity to immerse yourself in nature and connect with the local flora and fauna.

Finally, you'll arrive at the Kallithea Inn in Platres Trodos, a charming hotel in the heart of the Troodos Mountains. This historic hotel, once a winter home for one family, offers a cosy and comfortable stay in a stunning mountain setting.

This road trip is a great way to explore what central Cyprus and the surrounding area offer, from stunning coastal scenery to charming mountain villages and breathtaking natural wonders.

Don't waste time for planning
Use detailed routes created by your friends and professionals.
Don't be afraid to get lost in new places!
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Share
Send
Send