אוסטריה
Routes: 23

ברוכים הבאים לאוסטריה - ביתו של ארנולד שוורצנגר, הבודנזי, הרים ואוצר האדריכלות - וינה. אוסטריה היא מדינה ציורית במרכז אירופה הידועה בשל נופיה האלפיניים המרהיבים, ההיסטוריה העשירה והתרבות המרתקת. ביתם של מלחינים מהוללים כמו מוצרט ושטראוס, היא מציעה תערובת משכרת של מוזיקה, אמנות ואדריכלות. בירתה של וינה מפוארת בארמונות, מוזיאונים ותרבות ביתי הקפה התוססת. תושבי אוסטריה החברותיים והמסבירי פנים בעיקר דוברי גרמנית שומרים את ערך המסורת, ומסבירים ידידות מרגיעה עבור מטיילים. אנשים שאוהבים פעילות חיצונית יעריכו את השפע של אתרי הסקי, הטיפוס בהרים ואפשרויות הרכיבה באוסטריה, במיוחד באזורים כמו טירול וזלצבורג.

Languages: HE, RU

Own

Вена
Vienna's Path of Diversity: Exploring Streets, Parks, Fountains, and Bridges. Jun 26, 2019

Embark on a diverse walking tour through the vibrant streets of Vienna. Begin at the ADMIRAL Filiale on Laurenzberg Street, where you can immerse yourself in a modern gaming and entertainment experience. As you continue along Laurenzberg Street, take in the architectural charm and historic atmosphere of this famous street in Vienna.

From there, go to Fleischmarkt Street, known for its historical significance as a bustling meat market in medieval times. Marvel at the charming buildings and imagine the vibrant market scene that once thrived here.

Next, head towards Stadt Park, located near the picturesque Stubenbrücke. This serene urban oasis offers a peaceful escape with lush greenery and meandering paths. Take a stroll and enjoy the tranquillity of this beautiful park.

As you venture further, you'll come across the Ministerienbrunnen, a historic fountain that adds a touch of elegance to Vienna's landscape. Admire the intricate design and appreciate the historical significance of this fountain as you pause for a moment of reflection.

Continue your journey to Georg Coch Platz, a square in the heart of Vienna. Immerse yourself in the bustling atmosphere of this vibrant urban space, surrounded by historic buildings and lively city life.

Next, head to the Aspernbrücke, a notable bridge in Vienna. Cross the bridge and take in the views of the scenic Danube Canal as you marvel at the architectural beauty that spans the water.

To experience a unique aquatic attraction, visit Badeschiff Wien, the Vienna Badeschiff. This floating swimming pool and leisure facility provide a refreshing escape, allowing you to relax and swim while enjoying the urban surroundings.

Conclude your walking tour along the Danube Canal promenade. As you wander this vibrant pathway, take in the beautiful views of the canal, and enjoy the blend of urban charm and natural beauty that this area offers.

This diverse walking tour takes you through Vienna's varied landscapes and attractions, allowing you to experience the city's modern entertainment venues, historic streets, serene parks, iconic fountains, vibrant squares, and scenic waterfront areas.

Вена
Vienna's Iconic Journey: From Belvedere Gardens to Freud Museum. Mar 3, 2020

Begin your walking tour in Vienna at Belvedere Palace, a magnificent Baroque complex with beautiful gardens. Explore the palace grounds, taking in the meticulously manicured lawns, vibrant flowerbeds, and elegant statues.

From there, go to the nearby Monument of the Red Army. This significant memorial commemorates the Soviet soldiers who lost their lives during World War II. Reflect on the historical significance of the monument and its role in remembering the past.

Next, head to the iconic Hundertwasser House. Designed by artist and architect Friedensreich Hundertwasser, this colourful and unconventional building is a true masterpiece. Admire unique architectural features, including irregular shapes, vibrant colours, and incorporation of vegetation.

Continue your tour to St. Stephen's Cathedral (St. Stephansdom), Vienna's most famous religious landmark—Marvel at the Gothic architecture and intricate details of the cathedral's exterior. Then, explore the interior, including the ornate chapels and the impressive central nave.

Conclude your walking tour at the Freud Museum, located in the former apartment and office of Sigmund Freud. Delve into the life and work of the renowned psychoanalyst as you explore the exhibits showcasing his personal belongings, books, and manuscripts. Gain insights into Freud's theories and his lasting impact on psychology.

Throughout this walking tour, you'll experience a mix of historical landmarks, architectural wonders, and cultural highlights. The route takes you from the grandeur of Belvedere Palace through the Red Army Monument, the Hundertwasser House, St. Stephen's Cathedral, and finally, the Freud Museum, providing a diverse and enriching exploration of Vienna's history and cultural heritage.

Вена
Culinary and Art Fusion: From Naschmarkt to Albertina - A Delightful Walking Tour in Vienna. Mar 4, 2020

Embark on a delightful culinary and art celebration walking tour in Vienna, starting at Naschmarkt, a vibrant culinary paradise. Immerse yourself in the bustling atmosphere as you explore the market's diverse stalls, offering fresh produce, aromatic spices, and mouthwatering delicacies.

Indulge in the flavours of Vienna as you sample local specialities, from freshly baked pastries to savoury street food. Sip on a cup of Viennese coffee or indulge in a glass of Austrian wine while savouring the vibrant culinary tapestry surrounding you.

After satisfying your taste buds, continue your journey through Vienna's streets, soaking in the city's rich artistic heritage. Meander along the charming alleys and squares, taking in the architectural splendours and the beautiful street art adorning the city walls.

Arrive at the iconic Albertina museum, where art takes centre stage. Explore the impressive collection of masterpieces by renowned artists, immersing yourself in the beauty of Viennese art and its influence on the world. Admire the works of Monet, Picasso, Klimt, and more as you traverse the museum's galleries and gain a deeper appreciation for Vienna's cultural heritage.

Throughout the tour, indulge in the fusion of culinary delights and artistic inspiration Vienna offers. The vibrant flavours and captivating artworks intertwine, creating a sensory journey celebrating the city's gastronomic and artistic treasures.

This culinary and art celebration walking tour from Naschmarkt to the Albertina Museum encapsulates the essence of Vienna's cultural scene, enticing you with delectable treats and captivating artwork at every step. Experience the harmony between food and art as you explore the vibrant soul of Vienna.

Вена
Vienna's Royal Charm: A Day of Palaces, Gardens, and Timeless Traditions. Mar 5, 2020

Begin your one-day walking tour of Vienna at the magnificent Schönbrunn Palace. Spend the morning exploring the palace's stunning interiors and expansive gardens. While there, participate in a strudel-making masterclass at the Café Restaurant Residenz, where you can learn the art of crafting the perfect Viennese apple strudel.

After your time at Schönbrunn Palace, go to the city centre by taking the U4 metro line from Schönbrunn station to Karlsplatz station. From Karlsplatz, walk towards the Volksgarten, a beautiful city garden where you can enjoy the meticulously landscaped lawns, vibrant flower beds, and the impressive Temple of Theseus.

Next, continue to Heroes' Square (Heldenplatz), a historic public square surrounded by significant buildings, including the Hofburg Palace. Admire the equestrian statues of Archduke Charles of Austria and Prince Eugene of Savoy before proceeding to explore the Hofburg Palace complex.

While at the Hofburg, visit the Imperial Apartments, the Sisi Museum, and the Imperial Treasury. Afterwards, head to the nearby Spanish Riding School, where you can marvel at the elegant Baroque Winter Riding School and the magnificent Lipizzaner horses. If time permits, consider attending a performance or taking a guided tour of the facility.

Finally, conclude your day in Vienna with dinner at Café Central. This historic coffeehouse, with its beautiful architecture and artistic heritage, is the perfect place to relax and enjoy traditional Viennese coffee, pastries, and savoury dishes as you reflect on your day of exploration.

This walking tour will give you a taste of Vienna's rich history, stunning architecture, and vibrant culture, all in a single day.

Вена
Hundertwasser house and Figlmüller restaurant in Vienna on Jan 7, 2023

A few hours of walking trip in Vienna can be an exciting and culturally rich experience. Here is an itinerary that includes several notable sights and lovely places:

Start at Sunhoff, a historical shopping centre in Vienna that offers some boutique stores, restaurants, and cafes.

Next, head to Rochusmarkt, a historic market square in the Landstraße district. This lively market offers a wide range of fresh seafood, traditional produce and baked goods.

After exploring Rochusmarkt, head to the Landstraße district to see some of Vienna's finest Hundertwasser architecture. This unique architectural style is characterised by its whimsical shapes, bright colours, and organic forms.

Continue to the memorial plaque commemorating victims of the Jewish community burned alive in the 15th century. This powerful memorial serves as a reminder of the atrocities committed against the Jewish community in Vienna and serves as a place of reflection and commemoration.

Next, head to the university district in inner shtadt, where you can see some of the city's most important academic institutions and cultural landmarks, such as the University of Vienna and the Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage.

End your day with a visit to Figlmüller restaurant in the old city. This traditional Viennese restaurant serves some of the city's most famous dishes, including Wiener Schnitzel. It is a great place to sample some local cuisines and relax after a long exploration.

Of course, Vienna has a rich cultural and historical heritage, and many legends are associated with it. You will discover some of them.

This itinerary comprehensively looks at some of Vienna's most exciting sights and experiences. It is a great way to taste the city's rich cultural heritage and history. Whether you're a history buff, an architecture enthusiast, or simply a curious traveller, Vienna has something to offer everyone

Зальцбург
Hohensalzburg Castle in Salzburg of Jan 10, 2023

The Hohensalzburg Castle in Salzburg, Austria, is a stunning medieval fortress that sits atop a hill overlooking the city. It was initially built in the 11th century to protect the Archbishop of Salzburg. It has been expanded and renovated over the centuries to become one of the most impressive castles in Europe.

One interesting story about the castle is that in the 16th century, the Archbishop of Salzburg, Markus Sittikus, commissioned the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart's father, Leopold Mozart, to design and build a magnificent palace within the castle walls. Leopold, who was a skilled musician and composer himself, created a court that featured beautiful frescoes, ornate furnishings, and a grand ballroom where the Mozart family would often perform.

In addition to the palace, the castle also features several other exciting attractions, such as the Golden Hall, adorned with gold leaf and intricate frescoes, and the Torture Chamber, where visitors can see instruments of punishment used in medieval times. The castle can be reached by a funicular railway from the city or by a hike up the hill.

Today, the castle is a major tourist attraction, and it is open to the public for tours. Visitors can explore the palace and other parts of the court and take in the beautiful views of Salzburg and the surrounding Alps. It is a must-see place for anyone visiting Salzburg.

But let us first visit the catacombs at the bottom of monk hill. It is worth noting that the Catacombs are not prominent places, and they may not offer the same experience as some of the more famous catacombs worldwide. But it is a fascinating historical site that gives a glimpse into the past of Salzburg and offers a different perspective on the city's history.

Don't waste time for planning
Use detailed routes created by your friends and professionals.
Don't be afraid to get lost in new places!
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Share
Send
Send