ים המלח
Routes: 5

לפחות בשל שלושת העובדות הללו, ים המלח שווה ביקור. העובדה הראשונה - זה המקום הנמוך ביותר עלי אדמות. העובדה השנייה - מדבר יהודה הוא המדבר הקטן בעולם. העובדה השלישית - מדבר ים המלח הוא העשיר בעולם במקורות מים מתוקים. כל אלו יצרו את הייחודיות של איזור ים המלח, את תולדות ההתיישבות האנושית, את סיפורי התנ"ך ואת והטבע הנפלא של המקום.

Languages:

Own

Don't waste time for planning
Use detailed routes created by your friends and professionals.
Don't be afraid to get lost in new places!
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Share
Send
Send