כרמי עבדת
2 years 1 months on Pinsteps

חנה ואיל יזרעאל הקימו את חוות כרמי עבדת בשנת 1998 כחלק מפרויקט דרך היין. גידול ענבים והכנת יין , בערוץ ואדי נסתר על שרידיה של חווה חקלאית מהתקופה הביזנטית. חווה אקולוגית תיירותית. מוזמנים לבקר אותנו ולשמוע " סיפורי ראשונים" -קורותיה של משפחה אחת בחוות בודדים.

בברכה איל וחנה יזרעאל

חוות כרמי עבדת

Don't waste time for planning
Use detailed routes created by your friends and professionals.
Don't be afraid to get lost in new places!
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Share
Send
Send